Là các dòng máy dùng cho mục đích đào tạo tại các trường học, trường nghề, các trung tâm nghiên cứu. Một số dòng máy: máy tiện máy phay máy in 3D máy khắc laser phần mềm

Máy dùng cho đào tạo

6840 Water cooled laser

Máy dùng cho đào tạo

Micromill

Máy dùng cho đào tạo

Microturn

Máy dùng cho đào tạo

Turn 270 Pro

Máy dùng cho đào tạo

Turn 370 Pro

Máy dùng cho đào tạo

VLS Series Lasers

Máy dùng cho đào tạo

VMC 1300 / VMC 1300 Pro