Showing 1–16 of 163 results

Máy dùng cho đào tạo

6840 Water cooled laser

Các máy gia công lỗ

A600/B600-II

Máy cắt dây CNC

BSW-1270

Máy cắt dây CNC

BSW-530

Các máy công cụ truyền thống

CH-13NF / CH-16NF

Các máy công cụ truyền thống

CH-30

Các máy công cụ truyền thống

CH-6

Các thiết bị nhiệt luyện và xử lý bề mặt

Chamber muffle furnaces СНО up to 1360 ºC

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

CL 40

Các máy gia công lỗ

CL-2B 150

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

CLT-38

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

CM-45

Máy gia công trục hoặc bệ máy cỡ lớn

CMNC – 3020 – 10055

Các máy gia công lỗ

CNC-200A1/300A1/350A1

Các máy gia công lỗ

CNC-450/450S