Showing 1–12 of 166 results

Máy dùng cho đào tạo

6840 Water cooled laser

Các máy gia công lỗ

A600/B600-II

Máy cắt dây CNC

BSW-1270

Máy cắt dây CNC

BSW-530

Các máy công cụ truyền thống

CH-13NF / CH-16NF

Các máy công cụ truyền thống

CH-30

Các máy công cụ truyền thống

CH-6

Các thiết bị nhiệt luyện và xử lý bề mặt

Chamber muffle furnaces СНО up to 1360 ºC

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

CL 40

Các máy gia công lỗ

CL-2B 150

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

CLT-38

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.