Dây chuyền thiết kế và gia công kỹ thuật số cho ngành gỗ

Các chức năng hữu ích cho ngành gỗ

Mô hình 3D không giới hạn

Tùy chỉnh mạnh mẽ ở mọi giai đoạn

Tính linh hoạt cao để tối ưu hóa công việc của bạn

Các công cụ cần thiết để làm việc hợp tác

Một giải pháp mở với nhiều giao diện

Draftings chính xác và nhanh chóng

Kết xuất thực tế tích hợp

Giải pháp gia công tùy chỉnh 2D ½ – 3D – 4 & 5 trục

Mô phỏng gia công để bảo mật cao hơn

Báo giá phần mềm Hotline: 0914 155 319

Các dòng sản phẩm TopSolid

Topsolid Design

Thiết kế sản phẩm 3D

Topsolid Cam

Gia công CNC

Topsolid Steel

Thiết kế gia công kim loại

Topsolid Wood

Thiết kế và gia công gỗ

Topsolid Cut

Thiết kế kim loại tấm

Topsolid Mold

Thiết kế khuôn

Topsolid Progress

Thiết kế khuôn dập

Topsolid Inspection

Tối ưu hóa kiểm soát chất lượng

Topsolid Shopfloor

Quản lý toàn bộ quy trình sản xuất

Topsolid Education

Topsolid cho giáo dục

Giới thiệu phần mềm Topsolid: Tại Đây

Demo các dự án tiêu biểu

Demo mô phỏng các dự án tiêu biểu

Báo giá phần mềm Hotline: 0914 155 319