Máy gia công

Máy doa ngang CNC

HB-110B

Máy cắt dây CNC

BSW-530

Máy gia công CNC

ED-6045C

Máy gia công CNC

JHV-850 • JHV-1020

Máy cắt dây CNC

BSW-1270

Máy gia công CNC

VT-28B

Máy gia công CNC

OCD-32100

Máy gia công CNC

OCD-3260

Máy gia công CNC

JMV-1600 • JMV-1800

Máy gia công CNC

OCD-42200

Máy gia công CNC

OCD-2025

Máy gia công CNC

OCD-32200

Máy doa ngang CNC

HB-800A

Máy gia công CNC

OCD-42100

Máy gia công trục hoặc bệ máy cỡ lớn

RIC-TC5200 SERIES

Máy gia công trục hoặc bệ máy cỡ lớn

RIC-TC6200 SERIES

Máy gia công trục hoặc bệ máy cỡ lớn

CMNC – 5030 – 6030 – 8030 – 10030

Máy gia công trục hoặc bệ máy cỡ lớn

CMNC – 3020 – 4020 – 5020

Máy gia công trục hoặc bệ máy cỡ lớn

RIC-TC4200 SERIES

Máy gia công trục hoặc bệ máy cỡ lớn

RIC-TC4200 / TC5000 / TC5200 SERIES

Máy gia công trục hoặc bệ máy cỡ lớn

CMNC – 4025 – 5025 – 6025

Máy gia công trục hoặc bệ máy cỡ lớn

RIC-TC6200 SERIES

Máy gia công trục hoặc bệ máy cỡ lớn

RIC-TC5000 SERIES

Máy gia công trục hoặc bệ máy cỡ lớn

CYH – 3020 – 10035

Máy gia công trục hoặc bệ máy cỡ lớn

CMNC – 3020 – 10055

Các máy công cụ truyền thống

PFG-100400AHD

Các máy công cụ truyền thống

SJ-13SA( 13)”

Các máy công cụ truyền thống

YSM-16 SERIES

Các máy công cụ truyền thống

CH-6

Các máy công cụ truyền thống

DP-915AH

Các máy công cụ truyền thống

PFG-50100AHR

Các máy công cụ truyền thống

YSM-20A SERIES

Các máy công cụ truyền thống

TF-2000H

Các máy công cụ truyền thống

DP-932V

Các máy công cụ truyền thống

TF-750S/TF-900S

Các máy công cụ truyền thống

SJ-15AA(10-15″)”

Các máy công cụ truyền thống

SJ-H1833(18)”

Các máy công cụ truyền thống

CH-30

Các máy công cụ truyền thống

CS-460/560/660

Các máy công cụ truyền thống

UH-350/650/800

Các máy gia công lỗ

CNC-450/450S

Các máy gia công lỗ

CYS-150NCS/CYS-300NCD

Các máy gia công lỗ

A600/B600-II

Các máy gia công lỗ

CNC-200A1/300A1/350A1

Các máy gia công lỗ

YS-150KS/YS-150KD

Các máy gia công lỗ

TH-1000X235

Các máy gia công lỗ

CNC-550

Các máy gia công lỗ

EBI-5X1000

Các máy gia công lỗ

YS-400ND

Các máy gia công lỗ

CL-2B 150

Các máy gia công lỗ

TH-600X235

Các máy gia công lỗ

TH-3X600

Các máy gia công lỗ

EBI-7.5X1300

Các máy gia công răng

G-375H

Các máy gia công răng

GSP-250

Các máy gia công răng

H80/200/350/500

Các máy gia công răng

P250

Các máy gia công răng

GP-500H(HL)

Các máy gia công răng

G-500H(HL)

Các máy gia công răng

G-160

Các máy gia công răng

GSV-320

Các máy gia công răng

RASO 200

Các máy gia công răng

GSP-1000

Các máy gia công răng

RASO 600

Các máy gia công răng

RASO 400

Các máy gia công tấm

ED SERIES

Các máy gia công tấm

GREEN PRESSFX SERVO

Các máy gia công tấm

OMAX 160X

Các máy gia công tấm

ETP

Các máy gia công tấm

RS 11 LAKH

Các máy gia công tấm

POWER BEND FALCON

Các máy gia công tấm

ETP SERVO

Các máy gia công tấm

TES-S SERIES

Các máy gia công tấm

ECO-BEND EXPERT

Các máy gia công tấm

THS-R SERIES

Các máy gia công tấm

RS 25 LAKH

Các máy gia công tấm

EVO-III

Các máy gia công tấm

OMAX 2626

Các máy gia công tấm

OMAX 80X

Các máy gia công tấm

SPEED-BEND PRO

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

EJ 16

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

COL-30T

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

SV SERIES

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

PLM-2

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

TAR-Z

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

DH-YF-500

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

DW-1000

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

DC-900V5

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

MTF250KW/200KG

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

DH-YY-1009

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

SFL 800

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

SPM-10

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

PMX 800

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

CV-13

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

DH-DF-450

Máy dùng cho đào tạo

Máy dùng cho đào tạo

Microturn

Máy dùng cho đào tạo

Micromill

Máy dùng cho đào tạo

VMC 1300 / VMC 1300 Pro

Máy dùng cho đào tạo

Turn 370 Pro

Máy dùng cho đào tạo

Turn 270 Pro

Máy dùng cho đào tạo

6840 Water cooled laser

Máy dùng cho đào tạo

Large Format VLS Series Lasers

Máy dùng cho đào tạo

VLS Series Lasers

Phần mềm đào tạo

Dịch vụ

Bài viết

Đăng ký nhận tin