Máy gia công

New

Máy doa ngang CNC

HB-110-30T

Máy cắt dây CNC

BSW-530

Máy gia công CNC

OCD-32200

Máy gia công CNC

VT-36

Máy doa ngang CNC

HB-110B

Máy gia công CNC

JHV-850 • JHV-1020

Máy gia công CNC

OCD-42200

Máy gia công CNC

OCD-3260

Máy cắt dây CNC

BSW-1270

Máy gia công CNC

VT-18L

Máy cắt dây CNC

SW-645

Máy doa ngang CNC

HB-110-20T

Máy gia công CNC

OCD-42100

Máy gia công CNC

VT-70

Máy gia công CNC

OCD-32100

Máy gia công trục hoặc bệ máy cỡ lớn

CMNC – 5030 – 6030 – 8030 – 10030

Máy gia công trục hoặc bệ máy cỡ lớn

RIC-TC4200 / TC5000 / TC5200 SERIES

Máy gia công trục hoặc bệ máy cỡ lớn

CMNC – 3020 – 10055

Máy gia công trục hoặc bệ máy cỡ lớn

RIC-TC5000 SERIES

Máy gia công trục hoặc bệ máy cỡ lớn

CMNC – 3020 – 4020 – 5020

Máy gia công trục hoặc bệ máy cỡ lớn

RIC-TC6200 SERIES

Máy gia công trục hoặc bệ máy cỡ lớn

RIC-TC4200 SERIES

Máy gia công trục hoặc bệ máy cỡ lớn

RIC-TC5200 SERIES

Máy gia công trục hoặc bệ máy cỡ lớn

CYH – 3020 – 10035

Máy gia công trục hoặc bệ máy cỡ lớn

RIC-TC6200 SERIES

Máy gia công trục hoặc bệ máy cỡ lớn

CMNC – 4025 – 5025 – 6025

Các máy công cụ truyền thống

CS-460/560/660

Các máy công cụ truyền thống

TF-2000H

Các máy công cụ truyền thống

TF-1100S

Các máy công cụ truyền thống

TF-750S/TF-900S

Các máy công cụ truyền thống

YSM-28 SERIES

Các máy công cụ truyền thống

DP-932V

Các máy công cụ truyền thống

YSM-VB600A SERIES

Các máy công cụ truyền thống

SJ-13AT(13)”

Các máy công cụ truyền thống

TF-1300H

Các máy công cụ truyền thống

CH-13NF / CH-16NF

Các máy công cụ truyền thống

UH-1600/1800/2000

Các máy công cụ truyền thống

DP-915AH

Các máy công cụ truyền thống

SJ-15AA(10-15″)”

Các máy công cụ truyền thống

PFG-70100AHR

Các máy công cụ truyền thống

SJ-1018T(10)”

Các máy gia công lỗ

A600/B600-II

Các máy gia công lỗ

TH-3X600

Các máy gia công lỗ

TH-600X235

Các máy gia công lỗ

TH-1000X235

Các máy gia công lỗ

EBI-7.5X1300

Các máy gia công lỗ

YS-400ND

Các máy gia công lỗ

CNC-550

Các máy gia công lỗ

YS-150KS/YS-150KD

Các máy gia công lỗ

CYS-150NCS/CYS-300NCD

Các máy gia công lỗ

CL-2B 150

Các máy gia công lỗ

CNC-200A1/300A1/350A1

Các máy gia công lỗ

CNC-450/450S

Các máy gia công lỗ

EBI-5X1000

Các máy gia công răng

GSP-250

Các máy gia công răng

G-375H

Các máy gia công răng

GSP-1000

Các máy gia công răng

RASO 200

Các máy gia công răng

G-500H(HL)

Các máy gia công răng

GP-500H(HL)

Các máy gia công răng

G-160

Các máy gia công răng

P250

Các máy gia công răng

H80/200/350/500

Các máy gia công răng

GSV-320

Các máy gia công răng

RASO 600

Các máy gia công răng

RASO 400

Các máy gia công tấm

RS 18 LAKH

Các máy gia công tấm

THS-R SERIES

Các máy gia công tấm

OMAX 5555

Các máy gia công tấm

SPEED-BEND PRO

Các máy gia công tấm

POWER-BEND PRO

Các máy gia công tấm

ECO-BEND EXPERT

Các máy gia công tấm

POWER BEND FALCON

Các máy gia công tấm

ED SERIES

Các máy gia công tấm

OMAX 80X

Các máy gia công tấm

GREEN PRESSFX SERVO

Các máy gia công tấm

EVO-III

Các máy gia công tấm

RS 11 LAKH

Các máy gia công tấm

ETP SERVO

Các máy gia công tấm

ETP

Các máy gia công tấm

OMAX 160X

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

EJ 2.8

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

SPM-10

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

RMM-0306

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

DH-ZY-1512

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

DC-900V5

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

SBB-3100

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

DH-QY-1412

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

HAC SERIES

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

DC-250V5

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

MF-1520

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

SBH-420

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

STB-300

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

SFL 800

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

DC-650V5

Các máy ép nhựa đúc nhôm - kẽm

CV-13

Máy dùng cho đào tạo

Máy dùng cho đào tạo

Microturn

Máy dùng cho đào tạo

Micromill

Máy dùng cho đào tạo

VMC 1300 / VMC 1300 Pro

Máy dùng cho đào tạo

Turn 370 Pro

Máy dùng cho đào tạo

Turn 270 Pro

Máy dùng cho đào tạo

6840 Water cooled laser

Máy dùng cho đào tạo

Large Format VLS Series Lasers

Máy dùng cho đào tạo

VLS Series Lasers

Phần mềm đào tạo

Dịch vụ

Bài viết

Đăng ký nhận tin