Monthly Archives: Tháng Tám 2020

Kỹ sư CadCam

SỐ LƯỢNG: 3 NGƯỜI MÔ TẢ CÔNG VIỆC Đào tạo chuyển giao phần mềm công nghệ CAD/CAM: Topsolid Design, Topsolid Mold, Topsolid Pro, Geomagic, Scan 3D … – Hướng dẫn vận hành máy CNC: máy phay, máy tiện, máy mài ….. – Hiểu biết, phân loại các giải pháp công nghệ – Hỗ trợ BP […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.