Monthly Archives: Tháng Tám 2020

Nhân viên xuất nhập khẩu

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU Thông tin tuyểndụng Vị trí tuyển dụng Nhân viên xuất nhập khẩu Số lượng 5 người     Mô tả công việc Thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục hải quan, xuất nhập khẩu hàng hóa, cụ thể: – Thực hiện các hoạt động giao dịch, đàm […]

Nhân viên trung tâm số hóa

NHÂN VIÊN TRUNG TÂM SỐ HÓA Thông tin tuyểndụng Vị trí tuyển dụng Nhân viên trung tâm số hóa Số lượng 5 người     Mô tả công việc – Làm các dịch vụ số hóa bao gồm: Scan, thiết kế ngược, thiết kế. – Đào tạo và chuyển giao công nghệ số hóa và […]

Nhân viên Marketing online

NHÂN VIÊN SEO WEB Thông tin tuyểndụng Vị trí tuyển dụng Nhân viên Marketing online Số lượng 6 người     Mô tả công việc – Lên kế hoạch Marketing online: chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch . -Trực tiếp quản trị website, fanpage của công ty, cài đặt và tối ưu quảng cáo: […]

Nhân viên IT Phần mềm

NHÂN VIÊN IT PHẦN MỀM Thông tin tuyểndụng Vị trí tuyển dụng Nhân viên IT phần mềm Số lượng 3 người     Mô tả công việc  Quản trị website của công ty. -Sử dụng PHP và MySQL, lập trình hướng đối tượng tốt, sử dụng được một số famework như Codeigniter, Zend… -Am hiểu […]

Nhân viên IT phần cứng

NHÂN VIÊN IT PHẦN CỨNG Thông tin tuyểndụng Vị trí tuyển dụng Nhân viên IT phần cứng Số lượng 3 người     Mô tả công việc 1. Quản trị các website của Công ty. 2. Phối hợp với BHHC và các bộ phận liên quan cập nhật thường xuyên thông tin, công nghệ, hình […]

Nhân viên hành chính

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH Thông tin tuyểndụng Vị trí tuyển dụng Nhân viên hành chính       Mô tả công việc – Thực hiện công tác hành chính văn phòng – Làm báo giá, kiểm soát báo giá – Đốc thúc tiến độ thực hiện công việc của các thành viên trong phòng, – […]

Kỹ sư cơ điện tử tự động hóa

KỸ SƯ CƠ ĐIỆN TỬ TỰ ĐỘNG HÓA Thông tin tuyểndụng Vị trí tuyển dụng Kỹ sư cơ điện tử tự động hóa Số lượng 6 người     Mô tả công việc – Tư vấn giải pháp cho khách hàng: Khảo sát thực tế, làm báo giá, tư vấn cho khách hàng lựa chọn […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.