Đào tạo công nghệ Scan 3D lớp nâng cao nhà máy Z129.

Để phục vụ cho việc nâng cao chất lượng sản xuất của nhà máy Z129 cũng như việc giúp cho các cán bộ kỹ thuật có thể tiếp cận với những xu thế công nghệ của thế giới hiện nay. Vào tháng 3 năm 2017 công ty TNHH công nghệ CAD/CAM  Việt Nam đã kết hợp với nhà máy Z129 để hoàn thành việc đào tạo công nghệ với nội dung : Công nghệ Scan 3D và những ứng dụng thực tiễn.

Học viên bao gồm : Cán bộ kỹ thuật tại các phòng kỹ thuật sản xuất và anh em công nhân trực tiếp vận hành các thiết bị cũng như máy móc tại nhà máy Z129.

Các học viên đang thao tác với phần mềm Geomagic Design X

Sau khóa học tất cả các học viên đều nắm bắt rất tốt công nghệ Scan 3D và sử dụng được phần mềm thiết kế ngược Geomagic Design X cũng như vận hành tốt máy quét 3D dạng cánh tay robot Kreon.

Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn học viên vận hành máy Scan 3D Kreon.

Một số hình ảnh sản phẩm của học viên sau khóa đào tạo công nghệ Scan 3D.

Kết quả đạt được của học viên sau khóa học.