Thiết kế các công cụ hoàn chỉnh trong 3D

  • Dễ dàng truy xuất tất cả dữ liệu 3D kỹ thuật số của khách hàng của bạn
  • Tính toán nhanh chóng các hoạt động mở ra và giao kết vật chất
  • Xác định các dải, vết cắt, nếp gấp và biến dạng
  • Sử dụng thư viện toàn diện gồm các bộ khuôn và các thành phần tiêu chuẩn
  • Thiết kế các bộ phận hoạt động, thanh dẫn, lò xo, chèn, đột dập và khuôn dập với khe hở và dung sai của chúng
  • Mô phỏng chuyển động của công cụ
  • Sản xuất bản vẽ, BOM và bàn khoan
  • Máy trực tiếp tất cả các bộ phận

Báo giá phần mềm Hotline: 0914 155 319

Các dòng sản phẩm TopSolid

Topsolid Design

Thiết kế sản phẩm 3D

Topsolid Cam

Gia công CNC

Topsolid Steel

Thiết kế gia công kim loại

Topsolid Wood

Thiết kế và gia công gỗ

Topsolid Cut

Thiết kế kim loại tấm

Topsolid Mold

Thiết kế khuôn

Topsolid Progress

Thiết kế khuôn dập

Topsolid Inspection

Tối ưu hóa kiểm soát chất lượng

Topsolid Shopfloor

Quản lý toàn bộ quy trình sản xuất

Topsolid Education

Topsolid cho giáo dục

Giới thiệu phần mềm Topsolid: Tại Đây

Demo các dự án tiêu biểu

Demo mô phỏng các dự án tiêu biểu

Báo giá phần mềm Hotline: 0914 155 319