Thiết kế và sản xuất các bộ phận của bạn bằng một giải pháp tất cả trong một giúp đạt được năng suất đáng kể

Một giải pháp CAD / CAM tích hợp độc đáo

Một giải pháp tự động cũng cung cấp nhiều lựa chọn các chức năng thủ công

Tập trung dữ liệu để tiết kiệm đáng kể thời gian trong quá trình công nghiệp hóa các dự án của bạn

Làm tổ được tối ưu hóa để giảm tỷ lệ chất thải

Quản lý tự động chất thải và truy xuất nguồn gốc vật liệu

Bộ xử lý hậu kỳ máy chuyên nghiệp

Quản lý tài liệu (bảng dữ liệu hội thảo, quản lý nhãn)

Báo giá phần mềm Hotline: 0914 155 319

Các dòng sản phẩm TopSolid

Topsolid Design

Thiết kế sản phẩm 3D

Topsolid Cam

Gia công CNC

Topsolid Steel

Thiết kế gia công kim loại

Topsolid Wood

Thiết kế và gia công gỗ

Topsolid Cut

Thiết kế kim loại tấm

Topsolid Mold

Thiết kế khuôn

Topsolid Progress

Thiết kế khuôn dập

Topsolid Inspection

Tối ưu hóa kiểm soát chất lượng

Topsolid Shopfloor

Quản lý toàn bộ quy trình sản xuất

Topsolid Education

Topsolid cho giáo dục

Giới thiệu phần mềm Topsolid: Tại Đây

Demo các dự án tiêu biểu

Demo mô phỏng các dự án tiêu biểu

Báo giá phần mềm Hotline: 0914 155 319