Tối ưu hóa kiểm soát chất lượng của bạn

TopSolid’Inspection là gói phần mềm hỗ trợ bộ phận chất lượng của các công ty sản xuất, nổi bật là cho phép tạo các báo cáo kiểm tra.

Đọc bản vẽ bộ phận là trọng tâm của quá trình kiểm soát chất lượng bộ phận. TopSolid’Inspection hoạt động trực tiếp trên bản vẽ 2D để lấy giá trị của các kích thước cần đo, giúp bạn có thể tự động khởi chạy các quy trình mà ban đầu rất tốn thời gian.

Hai tính năng chính của TopSolid’Inspection là:

Khôi phục các giá trị kích thước bằng cách bỏ bóng bản vẽ để xây dựng tài liệu liệt kê các điểm kiểm soát cần lưu ý trên bộ phận.

Phản hồi các phép đo được thực hiện trên shopfloor thông qua giao diện nhập dữ liệu đơn giản hóa.

Mục tiêu là tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót và truy xuất nguồn gốc.

Báo giá phần mềm Hotline: 0914 155 319

Các dòng sản phẩm TopSolid

Topsolid Design

Thiết kế sản phẩm 3D

Topsolid Cam

Gia công CNC

Topsolid Steel

Thiết kế gia công kim loại

Topsolid Wood

Thiết kế và gia công gỗ

Topsolid Cut

Thiết kế kim loại tấm

Topsolid Mold

Thiết kế khuôn

Topsolid Progress

Thiết kế khuôn dập

Topsolid Inspection

Tối ưu hóa kiểm soát chất lượng

Topsolid Shopfloor

Quản lý toàn bộ quy trình sản xuất

Topsolid Education

Topsolid cho giáo dục

Giới thiệu phần mềm Topsolid: Tại Đây

Demo các dự án tiêu biểu

Demo mô phỏng các dự án tiêu biểu

Báo giá phần mềm Hotline: 0914 155 319